NICOLAASLIED 
 
(D)                                                 (A)                                                                                  
Nicolaas het schooltje van je dromen
Nicolaas daar wil je altijd komen
(D)
Van je (G)1,2,3,4,5,6,7,8 (D)
Het is (E) elke keer weer meer dan je verwacht (A )
 
(D)                                                 (A)                                                                                
Nicolaas het schooltje van je dromen
Nicolaas daar wil je altijd komen (D)
Van je (G)1,2,3,4,5,6,7,8 (D)
Het is (A) elke keer weer meer dan je verwacht (D)
 
  
HERHALEN ZOVEEL JE WILT.