Nicolaasschool
Notulen Ouderraad 23 augustus 2016
 
Aanwezig: Angelique Pouw, Sjerlon de Kuijer, Geerteke Verbaten (voorzitter), Noor Veldhuis, Jerry Veldhoen en Tessa Schreuder (notulen)
Namens leerkrachten: Mariette Massop
Afwezig:, Kim van Munster, Paul van Grootheest, Irene Hilhorst (penningmeester), Christine Gerbrands, Dorien Wellen Rachel Ruven en Sander vd Kant
 
Opening:
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. Alle data voor alle vergaderingen zijn per datumprikker verstuurd. Graag daarop een reactie en de data respecteren.
 
Mariette Massop zit als vaste leerkracht bij alle vergaderingen vanuit de school. Dit omdat het beter werkt als er 1 aanspreekpunt is die weet van de hoed en rand en omdat de notulen in voorgaande schooljaar te laat werden verstuurd was het onmogelijk daar adequaat op te reageren. Doordat in voorgaande jaren er verschillende leerkrachten bij deze vergaderingen aanwezig waren namens de school, waren we genoodzaakt de vergaderingen te verdelen op dinsdag en donderdag. Dat is nu niet het geval. Mariette checkt haar agenda en zal Geerteke laten weten of ze alle dinsdagen kan. Datumprikker zal dan worden aangepast en nogmaals worden verstuurd.  
 
De volgende regel is van toepassing:
Notulen versturen binnen 3 dagen en agenda zal worden verstuurd uiterlijk 1 week voorafgaand aan de vergadering.
 
Besproken punten:
1. de nieuwsbrief gaat er as dinsdag weer uit dus alles wat in de nieuwbrief moet komen graag voor as vrijdag aanleveren.
 
2. jaarvergadering en afsluiting daarvan kan pas plaatsvinden als de financien rond zijn. Dit zou in de zomervakantie plaatsvinden maar door omstandigheden heeft Alinde Hazenbroek dit niet kunnen overdragen aan Irene Hilhorst.
3. 31 augustus komt de schoolfotograaf. Sjerlon zal de afgevaardige zijn namens de OR. De besteding van 250 euro die gedoneerd wordt namens de fotograaf heeft nog geen bestemming, maar school moet daarover nog overleg hebben om dit te besteden aan buitenspeelmateriaal. Wordt vervolgd.
4. project poloshirts is nog gaande en zal ik op terugkomen in volgende vergadering.
5. Geerteke gaat met Ruud bespreken om alle drukzaken bij 1 drukker neer te leggen. Nu sponsoort drukker Hofmans van alles maar krijgt geen betaald werk ervoor terug.
6. In de klassen komen kijkmomenten. Deze kijkmomenten vinden plaats in 1 week voor de herfstvakantie en ouders krijgen meer uitleg en inschrijfformulieren tijdens de informatieavond.
 7. 9 september om 11 uur zal de kerkdienst plaatsvinden. Deze is verplaatst qua datum en tijd daar de kerk geen plek heeft op eerder genoemde datum. Ook 9 september is onder voorbehoudt ivm begrafenissen.
8. De takenlijst voor OR leden zal worden verstuurd eerder dan de volgende vergadering anders wellicht te laat om bijvoorbeeld Sinterklaas op te starten en de aankopen voor dit feest te doen. Sjerlon zal wederom plaatsvinden in deze commissie. Vraag is om vast na te denken over een leuke aankomst van de Sint.
9. Er is gebleken dat een aantal powerbanks (afscheidskado groep 8) het niet doen. Nor zal daar achteraan gaan.
Rondvraag: geen
 
Weetje, eigenaardigheden, grapjes en info. U leest het allemaal in de...
Kalender
14augustus2018
Zomervakantie
15augustus2018
Zomervakantie
16augustus2018
Zomervakantie