Nicolaasschool
NATUURWERKWEEK
                                              
Informatie vooraf
De Natuurwerkweek is traditie op de Nicolaasschool en de kinderen beleven hier al jarenlang plezier aan. Aan het eind van hun schoolloopbaan, in groep 7 en 8,  gaan de kinderen een week naar “buiten”.  Kennis, houding en gedrag ten opzichte van de natuur wordt duidelijk beter nadat kinderen een week vol activiteiten in de natuur hebben meegemaakt. De positieve effecten hiervan werken lang door. Een beter begrip en respect voor wat leeft heeft een positieve invloed op kinderen.
 
Het Woldhuis.
Het Woldhuis zélf is een locatie die past bij onze school; een veilige, vertrouwde, deskundige omgeving zorgen voor een goed verloop van de week en voorkomen vervelende verrassingen en teleurstellingen. Leerkrachten en educatieve medewerkers van Stichting Veldwerk Nederland hebben van tevoren het programma voorbereid en begeleiden op  verantwoorde wijze de kinderen van de vroege morgen tot….soms in de late avond. De kinderen kunnen zich uitleven in spel, bosverzorging, natuuronderzoek, nachtwandeling en natuurlijk de bonte avond en vormen samen met leerkrachten een hechte groep. 
 
Betaling
De bijdrage is in het verleden nooit hoger geweest dan € 125,-. Afhankelijk van de opbrengst van de acties ( oud papier, kerstacties, bijzondere actie, bloembollenverkoop, sponsorloop ) kan deze eventueel lager uitvallen. De ouderraad stelt de helft van de opbrengst van de Oud Papier Acties ter beschikking en draagt bij in de buskosten ( groepen 7 en 8 gaan in het NWW- jaar niet op schoolreisje ). De uiteindelijke bijdrage voor de NWW is verder afhankelijk van de actieopbrengsten die de ouderstuurgroep initieert. Deze kan dus iedere 2 jaar verschillen. In april is er duidelijkheid over het eindbedrag en krijgt u een factuur.
 
Weetje, eigenaardigheden, grapjes en info. U leest het allemaal in de...
Kalender
14augustus2018
Zomervakantie
15augustus2018
Zomervakantie
16augustus2018
Zomervakantie