MOGEN WIJ U EVEN VOORSTELLEN....................DE NICOLAASSCHOOL.

Historie
De katholieke Nicolaasschool behoort tot de Stichting Trinamiek, een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden.
De Nicolaasschool is gebouwd in 1914. Zij was gevestigd  aan de Molenstraat in de stadskern van IJsselstein. In 1973 verhuisde de school naar de wijk Groenvliet. In Na 1985 is de school verbouwd omdat de kleuterafdeling integreerde. In 2000 werd het achtste lokaal aangebouwd. De volgende  verbouwingsfase vond plaats in 2004. In 2010 is de laatste verbouwingsfase voltooid.

Leerlingen
Op dit  moment telt de school ongeveer 175 leerlingen. De schoolpopulatie komt overwegend uit de wijk Groenvliet. Dertig procent van de kinderen is afkomstig uit overige wijken van IJsselstein

Gebouw
Het gebouw telt negen lokalen. De groepsformatie bestaat uit een heterogene kleutergroep en zes jaargroepen. Een speelzaal, handarbeidlokaal, documentatie/i.c.t.-ruimte en aula met toneelvoorziening maken de school tot één geheel. Grenzend aan een groot buitenspeelterrein omringd door bomen, staat de school in een groene omgeving. Het binnenspeelterrein is omheind en daarom een veilige speelplek voor de jongere kinderen.

Team
Het team bestaat uit dertien personen. Er werken 3 fulltimers en 10 parttimers. Naast de directie en groepsleerkrachten zijn een interne leerlingbegeleidster, remedial teacher, onderwijsassistente en een assistent-concierge werkzaam.

Onderwijs
De acht leerjaren zijn verdeeld over acht groepen.  In de kleutergroep zitten kinderen van 4 tot 6 jaar bij elkaar.  Deze zijn relatief klein en vormen op die manier een goede basis voor het verdere schoolverloop. Het onderwijs  in de eerste leerjaren kenmerkt zich door spelend leren. Vanaf groep 3 is het onderwijs gebaseerd op effectieve instructie. Die instructie houdt de kinderen aandachtig terwijl ze in de oefenfase mogen laten zien wat ze kunnen. Daarnaast werken ze aan dag- en weektaken waardoor zij zelfstandig worden in leren en plannen en over digitale vaardigheden beschikken die passen bij de 21e eeuw. Kinderen met leerproblemen krijgen extra hulp en zij die meer aankunnen wordt extra leerstof gegeven. De extra hulp wordt in maar ook buiten de groep gegeven ( remedial teaching ).

Website
Via de website krijgt U een globale indruk van de Nicolaasschool. Het beperkt zich natuurlijk tot enkele  kenmerken van de school. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de directeur van de school ( zie contact )